Bạn đang ở :: Trang chủ :: Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnhTẦM NHÌN
Tân Hoàng Long phấn đấu trở thành doanh nghiệp sản xuất băng dính - băng keo hàng đầy Việt Nam, Tân Hoàng Long mong muốn tạo nên 1 thương hiệu Việt, thể hiện khát khao và niềm tự hào dân tộc Việt Nam.

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm Băng dính - Băng keo đạt chất lượng tốt nhất, bên trong mỗi sản phẩm đều chứa đựng sự tận tâm và sự chuyên nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu của mỗi khách hàng.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập ổn định và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Giá trị cốt lõi:

"Đoàn kết và Hợp tác" tạo lên sức mạnh công ty.
"Tận tâm và Uy tín" đối với mọi khách hàng và đối tác.
"Lợi nhuận và Hiệu quả" là giá trị căn bản.
"Chuyên nghiệp" là giá trị cốt lõi của băn hóa Doanh nghiệp

Định hướng chiến lược:

Chiến lược ngắn hạn: phát triển thị trường các tỉnh thành viên trên toàn VIỆT NAM
Chiến lược dài hạn: Đem thương hiệu Tân Hoàng Long Việt Nam tới thị trường các nước nhất là khi vực Đông Nam Á

Mục tiêu tăng trưởng:

- Đạt mức tăng trưởng doanh số cao trung bình 25%/năm.
- Mở rộng quy mô sản xuất, máy móc, dây chuyền hiện đại.
- Luôn cung ứng các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng uy tín cao, đạt tiêu chuẩn quy định.
- Đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
- Tăng trưởng và phát triển gắn kết với việc bảo vệ tài nguyên môi trường.
- Cam kết bảo vệ Uy tín thương hiệu và kinh doanh dài hạn trên cơ sở tôn trọng các quy định và phát luật xã hội.

Solid Colors

white light_gray gray

Body Patterns

white_carbon circles cubes exclusive_paper gplaypattern large_leather lghtmesh light_wool lil_fiber snow soft_wallpaper weave white_brick_wall white_paperboard white_tiles wall4 furley_bg extra_clean_paper
+